Preventívna prehliadka

Základné informácie

  • Pre koho Pre všetkých
  • Platené? Nie
  • Kedy -
  • Ako často Po dovŕšení 18 roku života má pacient nárok na preventívnu prehliadku každé dva roky
  • Objednanie Telefonicky alebo mailom

Základné informácie

Preventívna prehliadka

Vďaka preventívnej prehliadke je možné zachytiť niektoré ochorenia či už vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, cukrovku a podobne včas. Včasné zachytenie ochorenia nám dáva priestor pre rýchlu a úspešnú liečbu ochorenia.

Buďte zodpovední a dbajte o svoje zdravie.

Preventívna prehliadka u pacientov do 40 rokov:
Preventívna prehliadka u pacientov nad 40 rokov:

V dňoch od 2.5. - 7.5.2024 bude naša ambulancia zatvorená. Zastupovať bude MUDr. Alena Kristová - Vajanského 886/1, 90001 Modra

X