Cenník

Cenník

Cenník výkonov platný od 01. 04. 2022

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta

APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov (V ZÁTVORKE), ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva
 • Štúdium, škola, brigády5 (10) €
 • Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz20 (30) €
 • Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta30 (40) €
 • Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy30 (40) €
 • Komerčné poisťovne 30 (40) €
Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia
 • Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta)5 €
 • Vyšetrenie EKG *10 €
 • Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie *15 €
 • Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)5 €
 • Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)10 €
 • Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G v infúzii15 €
Vyšetrenia/výkony
 • Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta10 €
 • Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii20 €
 • Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma30 €
 • Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti ** občania SR 20 €
* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta
**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej
Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

V dňoch od 2.5. - 7.5.2024 bude naša ambulancia zatvorená. Zastupovať bude MUDr. Alena Kristová - Vajanského 886/1, 90001 Modra

X